The elusive search for a biomarker of dissociative amnesia: a reaction to Dimitrova et al. (2021)

R J C Huntjens*, H Otgaar, G H M Pijnenborg, I Wessel

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
19 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2835-2836
Aantal pagina's2
TijdschriftPsychological Medicine
Volume52
Nummer van het tijdschrift13
Vroegere onlinedatum13-mei-2022
DOI's
StatusPublished - okt.-2022

Citeer dit