Handen en voeten aan belevingsgerichte zorg: Een verkennend onderzoek naar de weerstand bij verzorgenden

Harriet Bergmans, Hanneke Muthert, Anne Gietema

OnderzoeksoutputProfessional

Vertaalde titel van de bijdrageThe embodiment of: an exploratory research on aspects of aversion among nurses
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)22-28
Aantal pagina's7
TijdschriftTijdschrift Geestelijke Verzorging
Volume77
StatusPublished - mrt-2015

Citeer dit