The Emergence of Sovereignty: More than a Question of Time

Julia Costa López, Benjamin de Carvalho

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  10 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)489-494
  Aantal pagina's6
  TijdschriftInternational Studies Review
  Volume20
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 20-nov-2018

  Citeer dit