The Emerging Role of Thrombus Aspiration in the Management of Acute Myocardial Infarction

Y. L. Gu, M. L. Fokkema, F. Zijlstra*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1780-1782
  Aantal pagina's3
  TijdschriftCirculation
  Volume118
  Nummer van het tijdschrift18
  DOI's
  StatusPublished - 28-okt-2008

  Citeer dit