"The Emperor and the People in One Body": The Worship of Confucius and Ritual Planning in the Xinzheng Reforms, 1902--1911

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)123-154
  Aantal pagina's32
  TijdschriftModern China
  Volume35
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - 2009

  Citeer dit