The Employment Effects of Technology, Trade, and Consumption in Global Value Chains: Evidence for Developing Asia

Donald Bertulfo, Elisabetta Gentile, Gaaitzen de Vries

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
77 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-44
Aantal pagina's44
TijdschriftAsian Development Review
Volume39
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2022

Citeer dit