The Envy of God in the Paradise Story according to the Greek Life of Adam and Eve

OnderzoeksoutputAcademic

4 Citaten (Scopus)
319 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
TitelFlores Florentino. Festschrift Florentino García Martínez
RedacteurenA. Hilhorst, Puech, E. Tigchelaar
Plaats van productieLeiden
UitgeverijMartinus Nijhoff/Brill
Pagina's537-550
Aantal pagina's14
ISBN van geprinte versie978 90 04 16292 1
StatusPublished - 2007

Citeer dit