The enzymic cyclization of 6'-norsqualene-2,3-oxide

Jan Auke Smaal

Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

8 Citaten (Scopus)
53 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Tamelen, E.E. van, Supervisor, Externe Persoon
  • Wijnberg, Hans, Supervisor
Datum van toekenning1-jan-1971
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
StatusPublished - 1971

Citeer dit