The epidemiology of abdominal adiposity: validation and application of ultrasonography to estimate visceral and subcutaneous abdominal fat and to identify their early life determinants

Emanuella De Lucia Rolfe

Onderzoeksoutput

1867 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Ong, Ken K., Supervisor, Externe Persoon
  • Stolk, Ronald, Supervisor
Datum van toekenning30-jan-2012
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036752633
Elektronische ISBN's9789036752640
StatusPublished - 2012

Citeer dit