The essence of research methodology: A concise guide for master and PhD students in management science

J. Jonker, B.W. Pennink

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  14 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  UitgeverijSpringer
  ISBN van elektronische versie978-3-540-71659-4
  ISBN van geprinte versie978-3-540-71658-7
  DOI's
  StatusPublished - 2010

  Citeer dit