De etnograaf en de zin van het leven

Eddo Evink

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageThe Ethnographer and the Meaning of Life
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)521-525
Aantal pagina's5
TijdschriftAlgemeen Nederlands tijdschrift voor wijsbegeerte
Volume108
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - dec-2016

Citeer dit