Unijna dyrektywa o prawie dostępu do obrońcy – zadanie dla ustawodawcy, wyzwanie dla sądów

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageThe EU directive on access to a lawyer – task for legislative and a challenge for judiciary
Originele taal-2Polish
Pagina's (van-tot)45-59
TijdschriftPrzegląd Sądowy
Volume2019
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2019

Citeer dit