The European Medicines Agency's approval of proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 inhibitors

Eberhard Blind*, Pieter A. de Graeff, Illiana Meurs, Frank Holtkamp, Ania Baczynska, Heidi Janssen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)502-503
  Aantal pagina's2
  TijdschriftEuropean Heart Journal
  Volume37
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusPublished - 27-dec-2015

  Citeer dit