The European Neighbourhood Policy's value conditionality: From enlargements to post-Crimea

Dimitry Kochenov*, Elena Basheska

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
TitelThe European Neighbourhood Policy
SubtitelValues and Principles
RedacteurenSara Poli
Plaats van productieLondon
UitgeverijRoutledge
Pagina's145-166
Aantal pagina's22
Uitgave1
ISBN van elektronische versie978-1-315-67275-5
ISBN van geprinte versie978-1-138-94309-4
DOI's
StatusPublished - 31-mrt-2016

Citeer dit