The Europeanization of British Politics

  Onderzoeksoutput: Book/Film/Article reviewProfessional

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1163-1134
  Aantal pagina's2
  TijdschriftJournal of Common Market Studies
  Volume45
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusPublished - 2007

  Citeer dit