The ever-expanding phenotypical spectrum of human TBX4 mutations: from toe to lung

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
19 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer1901504
Aantal pagina's4
TijdschriftEuropean Respiratory Journal
Volume54
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 1-aug.-2019

Citeer dit