The evolution of creditary structures and controls

Dirk J. Bezemer*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)888-889
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Economic Issues
Volume41
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - sep.-2007

Citeer dit