The experience of felt presence in a general population sample

Sanne G. Brederoo*, Ben Alderson-Day, Janna N. de Boer, Mascha M.J. Linszen, Iris E.C. Sommer

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

19 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The experience of felt presence in a general population sample'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Psychology