Het Expertisecentrum voor Behandeling en Beoordeling van Ouderschap en Psychiatrie: het belang van een tijdige beslissing over de beste plek voor het kind

Anne-Fleur W. K. Vischer, Erik J. Knorth, Wendy J. Post, Jana Knot-Dickscheit, J. M. V. Mulder, Hans Grietens

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

278 Downloads (Pure)

Samenvatting

In het geval dat de ontwikkeling en veiligheid van een (jong) kind in een gezin met meervoudige en complexe problemen wordt bedreigd, kan de kinderrechter besluiten het gezin onder toezicht te stellen en/of te verordonneren dat het kind uit huis dient te worden geplaatst. Het gaat hier om een – in principe – tijdelijke maatregel van kinderbescherming waarbij de ouders, met behulp van professionele steun, de kans krijgen de opvoedingssituatie te verbeteren. Na verloop van tijd moet beoordeeld worden of er sprake is van een zódanige betekenisvolle verandering in de opvoedingssituatie dat het kind veilig thuis kan blijven of terug kan naar huis. Uit onderzoek komt herhaaldelijk naar voren dat terugplaatsingen niet altijd definitief zijn; een deel van de kinderen wordt na een terugplaatsing wederom uit huis geplaatst. Het is dan ook noodzakelijk om de plaatsingsbeslissingen waar het hier over gaat zeer weloverwogen te nemen om
kinderen continuïteit van de opvoedsituatie te bieden. Binnen het Expertisecentrum voor Behandeling en Beoordeling van Ouderschap en Psychiatrie – onderdeel van GGZ Drenthe – worden ouderschapsbeoordelingen in het kader van dergelijke beslissingen uitgevoerd. In dit hoofdstuk beschrijven we het hierop gerichte interventieprogramma van de kliniek De Stee welke deel uitmaakt van het Expertisecentrum. Tevens presenteren we enkele uitkomsten van meerjarig evaluatieonderzoek naar dit programma.
Vertaalde titel van de bijdrageThe Expert Centre for Treatment and Assessment of Parenting and Psychiatry: the importance of a timely decision regarding the best place to live for the child
Originele taal-2Dutch
TitelGezinnen met meervoudige en complexe problemen
SubtitelTheorie en praktijk
RedacteurenJana Knot-Dickscheit, Erik J. Knorth
Plaats van productieRotterdam
UitgeverijLemniscaat
Hoofdstuk21
Pagina's426-438
Aantal pagina's13
ISBN van geprinte versie978-90-477-1168-1
StatusPublished - 25-apr-2019

Publicatie series

NaamOrtho-Reeks
UitgeverijLemniscaat

Citeer dit