The Expressivity of Factual Change in Dynamic Epistemic Logic

Louwe B. Kuijer

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
378 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)208-221
Aantal pagina's14
TijdschriftThe Review of Symbolic Logic
Volume7
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum28-nov.-2013
DOI's
StatusPublished - jun.-2014

Citeer dit