The External Dimension of EU Agencies and Bodies: Law and Policy Herwig CH Hofmann, Ellen Vos and Merijn Chamon (eds) Cheltenham/Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, 2019

OnderzoeksoutputAcademic

24 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)717-720
Aantal pagina's4
TijdschriftEuropean Journal of Risk Regulation
Volume11
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 7-sep-2020

Citeer dit