The Extra Mile: Perceived Accessibility in Rural Areas

Vertaalde titel van de bijdrage: 'The Extra Mile': Beleving van bereikbaarheid in landelijke gebieden

  Onderzoeksoutput

  809 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Met toegenomen mobiliteit en ruimtelijke schaalvergroting, verdwijnen voorzieningen in plattelandsgebieden. Maar hoe problematisch is dit eigenlijk? Dit proefschrift analyseert hoe mensen in landelijke gebieden van Nederland de toegang tot dagelijkse activiteiten beleven. 12% van de mensen in plattelandsgebieden ervaart problemen met het bereiken van gewenste activiteiten, tegenover 8% in de rest van het land. Ondanks dit verschil, varieert de tevredenheid met bereikbaarheid ruimtelijk niet zo sterk als het aanbod van voorzieningen. Mensen in het landelijk gebied zijn veelal even tevreden als in de stad. Plattelandsbewoners stellen namelijk doorgaans minder hoge eisen aan de aanwezigheid van lokale voorzieningen, en de meerwaarde van extra beschikbare activiteitenlocaties in meer stedelijke gebieden is slechts beperkt, omdat deze snel afneemt wanneer er al voldoende keuze is. Dit betekent echter ook dat in plattelandsgebieden, waar minder keuzemogelijkheden zijn, een verdere afname van het aantal beschikbare voorzieningen beneden een bepaald omslagpunt snel kan leiden tot een ontoereikend aanbod voor grotere groepen mensen. Bovendien ervaren mensen op het platteland een sterke afhankelijkheid van de auto, wat sociale normen rondom mobiliteit beĆÆnvloedt en een gevoel van onrechtvaardigheid kan oproepen ten opzichte van plaatsen met meer mogelijkheden. Hieruit volgt dat het reflecteren op subjectieve ervaringen de beoordeling van bereikbaarheidsproblemen op het platteland verrijkt, wat helpt bij het vinden van een balans tussen sociale, milieugerichte en economische beleidsdoelstellingen. Het centraal stellen van hoe de toegang tot gewenste activiteiten wordt beleefd is daarmee essentieel voor doeltreffend bereikbaarheidsbeleid in landelijke gebieden.
  Vertaalde titel van de bijdrage'The Extra Mile': Beleving van bereikbaarheid in landelijke gebieden
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Tillema, Taede, Supervisor
  • Koster, Sierdjan, Supervisor
  Datum van toekenning7-sep.-2023
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  DOI's
  StatusPublished - 2023

  Citeer dit