The far-infrared and submillimeter spectral energy distributions of active and starburst galaxies

PD Barthel*

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)589-589
Aantal pagina's1
TijdschriftNew Astronomy Reviews
Volume45
Nummer van het tijdschrift9-10
StatusPublished - okt.-2001

Citeer dit