The Fastest Way to the Failing Heart Is Through the Kidneys

Kevin Damman, Adriaan A. Voors*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)682-683
Aantal pagina's2
TijdschriftJACC. Heart failure
Volume5
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - sep-2017

Citeer dit