The feasibility score for the Laparoscopic Appendicitis Score

Jenneke T. H. Hamminga, Jan Willem Haveman*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)3953-3953
  Aantal pagina's1
  TijdschriftSurgical endoscopy and other interventional techniques
  Volume27
  Nummer van het tijdschrift10
  DOI's
  StatusPublished - okt-2013

  Citeer dit