The future Dutch Environment and Planning Act in light of the ecosystem approach

K.J. de Graaf, Froukje Maria Platjouw, H.D. Tolsma

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
899 Downloads (Pure)

Samenvatting

This paper discusses whether the future Dutch Environment and Planning Act has embraced the ecosystem approach as a leading paradigm.
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)306-315
Aantal pagina's10
TijdschriftEcosystem Services
Volume29
Nummer van het tijdschriftPart B
Vroegere onlinedatum9-jan.-2017
DOI's
StatusPublished - feb.-2018

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The future Dutch Environment and Planning Act in light of the ecosystem approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit