The Gastrin-Releasing Peptide Receptor as Target for Molecular Imaging of Prostate Cancer: GRPR expression in prostate cancer and targeting with Bombesin-like radiopharmaceuticals

Vertaalde titel van de bijdrage: De Gastrin-Releasing Peptide Receptor as doel voor Moleculaire Beeldvorming van prostaatkanker: GRPR expressie in prostaatkanker en beeldvorming met bombesine-achtige radiofarmaca

Hildo Ananias

  Onderzoeksoutput

  680 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Prostaatkanker is wereldwijd een veel voorkomende oorzaak van kanker, morbiditeit en sterfte. Nauwkeurige stagering is moeilijk en nog steeds suboptimaal. De Gastrin-Releasing Peptide Receptor (GRPR) is een tumor-geassocieerd antigeen dat tot overexpressie wordt gebracht in prostaatkanker. Gerichte beeldvorming van GRPR met nucleaire beeldvormende technieken kan worden bereikt door gebruik te maken van radioactief gelabelde bombesine analogen. In dit proefschrift wordt een overzicht gegeven van de klinische en preklinisch onderzoeken uitgevoerd met radioactief gelabelde bombesine analogen voor de beeldvorming van prostaatkanker. Verder is de expressie van GRPR en diverse andere antigenen in prostaatkanker metastasen en post-radiotherapie lokaal recidief prostaatkanker bepaald door immunohistochemische kleuring van humane weefselmonsters. GRPR bleek bij 85,7% van de lymfkliermetastasen en bij 52,9% van de botmetastasen van prostaatkanker voor te komen. Hoewel expressie van GRPR werd waargenomen al het prostaatkankerweefsel met lokaal recidief, was het tumor onderscheidend vermogen van GRPR nihil door gelijke GRPR kleuring van goedaardig prostaatstroma.
  Ook twee nieuwe bombesine-achtige radiofarmaca, 99mTc-HYNIC(tricine/TPPTS)-Aca-Bombesin(7-14) en de homodimeer 111In-DOTA-[Aca-Bombesin(7-14)]2, werden onderzocht op geschiktheid voor beeldvorming in prostaatkanker xenograft muismodellen. Beide radiofarmaca toonden goede en specifieke tumoropname, hoge stabiliteit in menselijk serum en hoog tumor-achtergrond contrast. Gebaseerd op deze resultaten werd 99mTc-HYNIC(tricine/TPPTS)-Aca-Bombesin(7-14) ook geƫvalueerd met SPECT/CT bij acht prostaatkankerpatiƫnten met bewezen ziekte. Er werd geen opname in de prostaat waargenomen als gevolg van slechte in vivo stabiliteit van het radiofarmacon. Deze bevinding is in strijd met de uitstekende resultaten van de preklinische in vitro stabiliteit tests in humaan serum in eerder uitgevoerd en vereist verder onderzoek.
  Vertaalde titel van de bijdrageDe Gastrin-Releasing Peptide Receptor as doel voor Moleculaire Beeldvorming van prostaatkanker: GRPR expressie in prostaatkanker en beeldvorming met bombesine-achtige radiofarmaca
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • de Jong, Igle Jan, Supervisor
  • Elsinga, Philip, Supervisor
  • Dierckx, Rudi, Supervisor
  Datum van toekenning15-okt.-2014
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-7103-0
  Elektronische ISBN's978-90-367-7102-3
  StatusPublished - 2014

  Citeer dit