The Gender Employment Gap in the Dutch Labour Market

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)126-127
Aantal pagina's2
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Volume103
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - feb.-2012

Citeer dit