The genesis of the Netherlandish flower piece: Jan Brueghel, Ambrosius Bosschaert and Middelburg

David van der Linden, Karolien De Clippel

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  9 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)73–86
  TijdschriftSimiolus-Netherlands quarterly for the history of art
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit