The genetic background of inflammatory bowel disease: From correlation to causality

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

59 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten