The genomic landscape of CAKUT; you gain some, you lose some

Nine V. A. M. Knoers*, Kirsten Y. Renkema

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  8 Citaten (Scopus)
  11 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)267-269
  Aantal pagina's4
  TijdschriftKidney International
  Volume96
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - aug.-2019

  Citeer dit