The geography of crime in the Netherlands

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)472 - 478
Aantal pagina's7
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Volume91
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2000

Citeer dit