THE GEOMETRICAL-CLASSICAL LIMIT OF ALGEBRAIC HAMILTONIANS FOR MOLECULAR VIBROTATIONAL SPECTRA

OS VANROOSMALEN*, RD LEVINE, AEL DIEPERINK

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  76 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)512-517
  Aantal pagina's6
  TijdschriftChemical Physics Letters
  Volume101
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusPublished - 1983

  Citeer dit