The Global Health Crisis: Ethical Responsibilities, Thana Cristina de Campos. Cambridge: Cambridge University Press, 2017

Brigit Toebes*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

23 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)124-126
Aantal pagina's3
TijdschriftEthics & International Affairs
Volume32
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2018

Citeer dit