The Glymphatic System: A New Player in Ocular Diseases?

Peter Wostyn*, Veva De Groot, Debby Van Dam, Kurt Audenaert, Peter Paul De Deyn, Hanspeter Esriel Killer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

37 Citaten (Scopus)
490 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)5426-5427
Aantal pagina's2
TijdschriftInvestigative ophthalmology & visual science
Volume57
Nummer van het tijdschrift13
DOI's
StatusPublished - okt.-2016

Citeer dit