The Gods as Role Model in Western Tradition: Introduction to the Special Issue

Kocku von Stuckrad, A. Klostergaard Petersen

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1-6
  TijdschriftNumen
  Volume60
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2013

  Citeer dit