Het goed nabuurschap principe in Europees recht

Elena Basheska

Onderzoeksoutput

2436 Downloads (Pure)

Samenvatting

Samenvattend verduidelijkt dit onderzoek het juridisch kader van het beginsel van goed nabuurschap in het internationaal recht door de rechtsgrondslag en de rechten en plichten van staten, die uit het beginsel zelf en uit gebieden, waar het van toepassing is, voortvloeien, uiteen te zetten. Verder onderzoekt het hoe het beginsel in het EU recht functioneert, waarbij het zich concentreert op drie verschillende juridische contexten – interstatelijke betrekkingen binnen de EU, buitenlandse betrekkingen van de EU en uitbreiding van de EU. Anders dan in de eerste context, waarbinnen goed nabuurschap zich manifesteert door de beginselen van loyale samenwerking en solidariteit tussen de EU en haar lidstaten, wordt goed nabuurschap in de andere twee contexten toegepast door middel van voorwaardelijkheid. Na het analyseren van sterke en zwakke punten van alledrie de contexten wordt in de conclusie van de studie besproken of het beginsel van goed nabuurschap beter op zichzelf fuctioneert of juist toegepast moet worden in het EU recht door middel van solidariteit of voorwaardelijkheid.
Vertaalde titel van de bijdrageHet goed nabuurschap principe in Europees recht
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Kochenov, Dimitry, Supervisor
  • Gormley, Laurence, Supervisor
Datum van toekenning14-nov-2014
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-7376-8
Elektronische ISBN's978-90-367-7375-1
StatusPublished - 2014

Citeer dit