Een gordiaanse knoop: Mannenkiesrecht, vrouwenkiesrecht en gezinskiesrecht tussen 1795 en 1917

Peter van den Berg, Ron de Jong

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageThe gordian knot. Men's suffrage, women's suffrage and household suffrage between 1795 and 1917
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)179-213
Aantal pagina's34
TijdschriftPro Memorie, Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden
Volume20
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1-dec-2018

Citeer dit