The Gospel of Thomas and Plato. A Study of the Impact of Platonism on the “Fifth Gospel.” , written by Ivan Miroshnikov

  Onderzoeksoutput: Book/Film/Article reviewAcademic

  4 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)255-257
  Aantal pagina's3
  TijdschriftGnosis: Journal of Gnostic Studies
  Volume5
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - 8-sep-2020

  Citeer dit