The Gravity model in prospect and retrospect

S. Brakman, P.A.G. van Bergeijk

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Plaats van productieCambridge
UitgeverijCambridge University Press
StatusPublished - 2010

Citeer dit