THE GREAT WAR FIGURES HOAX - AN INVESTIGATION IN POLEMOMYTHOLOGY

B JONGMAN*, H VANDERDENNEN

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)197-203
Aantal pagina's7
TijdschriftBulletin of peace proposals
Volume19
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - jun-1988

Citeer dit