The Groningen Gasquakes: Foreseeable Surprises, Complications of Hard Science, and the Search for Effective Risk Communication

Charles Vlek*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1071-1077
Aantal pagina's7
TijdschriftSeismological Research Letters
Volume90
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2019

Citeer dit