The growth of an Austrasian identity: Processes of identification and legend construction in the Northeast of the Regnum Francorum, 600-800

Vertaalde titel van de bijdrage: De groei van een Austrasische identiteit: Processen van identificatie en legende-constructie in het noordoosten van het Regnum Francorum, 600-800

Hans Stegeman

  Onderzoeksoutput

  1851 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In de 6e en 7e eeuw was het koninkrijk der Franken opgedeeld in drie deelrijken die werden geregeerd door de Merovingische dynastie: Neustrië in het westen, Bourgondië in het zuidoosten en Austrasië in het noordoosten (Het zuiden van Francia was tussen deze drie koninkrijken verdeeld). Deze studie behandelt ontwikkelingen in en kenmerken van Austrasië en concludeert dat zich tussen 600 en 800 een specifieke Austrasische identiteit ontwikkelde die vervolgens de Karolingische periode sterk beïnvloedde.
  De kenmerken van Austrasië worden via drie benaderingen geanalyseerd: koningschap, de Austrasische omgang met het sacrale en de relatie tussen aristocraten en koningen. De analyse steunt vooral op narratieve bronnen, waar onder de Kroniek van Fredegarius (c. 660), de Annales Mettenses Priores (c. 805) en diverse heiligenlevens (Vitae Amandi I en II, Vita Arnulfi e.a.).
  Inzake koningschap volgt de studie de ontwikkeling van het concept van koningschap als een “ambt”, welke wordt geïllustreerd door Fredegarius’ waardering voor een degelijk Austrasisch koningschap, gedragen door aristocratische raadgevers. De Austrasische omgang met het sacrale – die bijdroeg aan een koningschap gericht op orthodoxie en correctheid – wordt gekenmerkt bij de constructie van een missionaire ideologie die een belangrijk element werd van de zelfperceptie van de Austrasiërs. Analyse van de relatie tussen Austrasische aristocraten en hun koningen toont de groeiende invloed van aristocraten op Austrasische koningen, die in de tijd waarin de macht overging van de Merovingers op de Karolingers het Frankisch koningschap hielp vormen.
  Deze ontwikkelingen betreffende koningschap, het sacrale en de positie van de aristocratie tonen hoe Austrasische koningen en hun aristocratische raadgevers, evenals Austrasische heiligen en kloosters bijdroegen aan de formatie van een Austrasische “Kulturraum”.
  Vertaalde titel van de bijdrageDe groei van een Austrasische identiteit: Processen van identificatie en legende-constructie in het noordoosten van het Regnum Francorum, 600-800
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • de Boer, Dick, Supervisor
  • Heidecker, Karl, Co-supervisor
  Datum van toekenning22-mei-2014
  Gedrukte ISBN's978-90-367-7010-1
  Elektronische ISBN's978-90-367-7009-5
  StatusPublished - 2014

  Citeer dit