THE HAJDU-CHENEY SYNDROME - A REVIEW OF THE LITERATURE AND REPORT OF 3 CASES

BR VANDENHOUTEN, LP TENKATE, JC GERDING

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)113-125
Aantal pagina's13
TijdschriftInternational journal of oral surgery
Volume14
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1985

Citeer dit