The happy, the sad, and the anhedonic: Towards understanding altered reward function from a micro-level perspective

Vertaalde titel van de bijdrage: De gelukkige, de verdrietige en de anhedonische: Naar een beter begrip van veranderde beloningsfunctie vanuit een microniveau perspectief

Onderzoeksoutput

1201 Downloads (Pure)

Samenvatting

Niet meer kunnen genieten is bijzonder akelig en wordt in de klinische praktijk ook wel anhedonie genoemd. Anhedonie komt vaak voor en is een kernsymptoom van een depressie, maar is verre van volledig begrepen.

Uit eenmalige vragenlijsten, hersenonderzoek en computertaken blijkt dat anhedonie vaak samengaat met minder positieve gevoelens, minder motivatie en minder goed je gedrag aan kunnen passen op basis van wat plezierig is. Hoe deze verslechtering in belonings-gerelateerd functioneren zich ontvouwt buiten het laboratorium is echter vrijwel onbekend.

Dit proefschrift werpt voor het eerst licht op de veranderingen in belonings-gerelateerd functioneren in anhedonie in het dagelijks leven. Via hun smartphone kregen 138 mensen meerdere keren per dag vragen over wat ze hadden gedaan, hoe ze zich voelden en in welke omgeving ze waren geweest. Vervolgens werden mensen met anhedonie en zonder anhedonie vergeleken in hun plezierbeleving, motivatie en vermogen om te leren van plezierige gebeurtenissen van moment tot moment (en dus op micro-niveau).

Veel bevindingen bevestigden wat er al bekend was over anhedonie. Mensen met anhedonie voelden zich gemiddeld minder gemotiveerd en ervoeren zij gemiddeld minder positieve emoties. Er werden echter ook nieuwe dingen ontdekt. Zo leken mensen met anhedonie bijvoorbeeld vast te zitten in een soort negatieve spiraal, waarbij het verlies van plezier de motivatie naar beneden haalde en andersom. Daarnaast bleken mensen met anhedonie niet áltijd minder plezier te ervaren. Gemiddeld genomen ervoeren ze minder plezier, maar van moment tot moment gingen hun pleziergevoelens meer op en neer.
Vertaalde titel van de bijdrageDe gelukkige, de verdrietige en de anhedonische: Naar een beter begrip van veranderde beloningsfunctie vanuit een microniveau perspectief
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Oldehinkel, Tineke, Supervisor
  • Nederhof, E., Co-supervisor
  • van Roekel, G. H., Co-supervisor
Datum van toekenning4-dec.-2017
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0294-9
Elektronische ISBN's978-94-034-0293-2
StatusPublished - 2017

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'De gelukkige, de verdrietige en de anhedonische: Naar een beter begrip van veranderde beloningsfunctie vanuit een microniveau perspectief'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit