The healthcare purchaser as a care chain orchestrator: Healthcare system limitations and opportunities

Onderzoeksoutput

1367 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The healthcare purchaser as a care chain orchestrator: Healthcare system limitations and opportunities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Keyphrases