The Herring gull and its egg: Part II. The responsiveness to egg-features

G.P. Baerends* (Redacteur), R.H. Drent (Redacteur)

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  41 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)I-XIII+1-416
  Aantal pagina's447
  TijdschriftBehaviour
  Volume82
  Nummer van het tijdschrift1/4
  StatusPublished - 1982

  Citeer dit