The historical understanding of historical (im)politeness: Introductory notes

Marcel Bax*, Daniel Z. Kadar

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  15 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1-24
  Aantal pagina's24
  TijdschriftJournal of Historical Pragmatics
  Volume12
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusPublished - 2011

  Citeer dit