The History and Development of Arabic. A Review article of Al-Sharkawi (2017), with Special Focus on Archaeology and Epigraphy

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)49-59
Aantal pagina's11
TijdschriftBibliotheca Orientalis
Volume75
Nummer van het tijdschrift1/2
StatusPublished - 2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit