The history of rail transport

Peter D. Groote, Carlo Ciccarelli*, Andrea Giuntini

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
TitelInternational Encyclopedia of Transportation
RedacteurenRoger Vickerman
UitgeverijElsevier
Pagina's413-426
Aantal pagina's14
ISBN van elektronische versie9780081026724
ISBN van geprinte versie9780081026717
DOI's
StatusPublished - 2021

Citeer dit